Obowiązki pracodawcy

Rodzaj
e-learning
Cena
179,00 zł
Data dodania
11.05.2021
Etapy
20
Zaliczenie od
33 %
Zakup i aktywuj szkolenie Zaloguj się i aktywuj Kod

Wybierając nasze internetowe szkolenie w formie e-learning, uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników.


Materiały szkoleniowe zostały podzielone na 10 rozdziałów:


1. Zatrudnienie - pierwsze kroki

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Skierowanie na badanie lekarskie (medycyna pracy)

- Skierowanie na badania lekarskie (informacje dodatkowe)

- Karta szkolenia wstępnego BHP

- Rodzaje szkoleń bhp i częstotliwość ich przeprowadzania

2. Zawarcie umowy o pracę

- Umowa o pracę

- Informacje dodatkowe do umowy o pracę

- Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

- Kwestionariusz osobowy dla pracownika

- Oświadczenie o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego

- Oświadczenie równe traktowanie w zatrudnieniu

- Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

- Oświadczenie do celów naliczenia ulgi podatkowej - PIT-2

- Oświadczenie do celów naliczenia podwyższonych K.U.P.

3. Rodzaje umów o pracę

4. Czas pracy

- Lista obecności

- Karta ewidencji czasu pracy

5. Rozwiązanie umowy o pracę

6. PPK

7. Umowy cywilno-prawne

- Kwestionariusz Zleceniobiorcy plus oświadczenie

- Umowa zlecenie - stawka godzinowa - przykładowa

- Rejestr czasu pracy Zleceniobiorcy -przykładowy

- Dane wykonawcy dzieła

- Umowa o dzieło - przykładowa

- Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich ? przykładowa

8. Wynagrodzenie za pracę

- Miesięczny koszt wynagrodzeń (do 8000,00)

- Roczny koszt wynagrodzenia (8500,00)

- Roczny koszt wynagrodzenia (9500,00)

- Roczny koszt wynagrodzenia (11500,00)

- Roczny koszt wynagrodzenia (13500,00)

- Roczny koszt wynagrodzenia (15000,00)

9. Zobowiązania publiczno-prawne pracodawcy

10. Sankcje dla pracodawcy


Po każdym rozdziale szkolenia, przeprowadzany jest test sprawdzający pozyskaną wiedzę.