CIT estoński 2.0 w pigułce

Rodzaj
CIT estoński
Cena
12298,77 zł
Data dodania
08.09.2022
Zakup i aktywuj szkolenie Zaloguj się i aktywuj Kod


Czym jest estoński CIT?

W 2000 r. w Estonii zastąpiono klasyczny CIT podatkiem od dystrybucji zysków i przyniosło to niesamowite efekty gospodarcze z gwałtownym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego na czele. W 2021 roku jego odpowiednik, zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, wprowadzony został również do prawa polskiego. Początkowo przepisy sprawiały, że jego zastosowanie było zupełnie niekorzystne. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z pojawieniem się Estońskiego CIT-u 2.0 i w tym roku rozliczeniowym wiele firm dzięki czujności swoich doradców podatkowych i księgowych, takich jak ci pracujący w Kancelarii Skłodowscy, odnosi wymierne korzyści z rozliczania się właśnie w tej formie.

Jakie korzyści Ty wyniesiesz z tego szkolenia?

 1. Dowiesz się i zrozumiesz jakie zmiany zaszły w Estońskim CIT

 2. Dowiesz się czy możesz przejść na Estoński CIT i jak to zrobić

 3. Dowiesz się ile już straciłeś i ile możesz zyskać zmieniając formę opodatkowania

 4. Zrozumiesz jakie trudności mogą cię spotkać i jak my możemy pomóc Ci je pokonać

 5. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania uzyskasz od świetnych ekspertów na co dzień zajmujących się tym tematem

 6. Zdobędziesz kompleksowe spojrzenie na omawiany temat


 

W cenie dostęp do nagrania 3-godzinnego szkolenia z udziałem ekspertów, podczas którego omówione zostały kluczowe zagadnienia estońskiego CITuProgram szkolenia

 • Warunki opodatkowania CIT estońskim,
 • Wyłączenia podmiotowe
 • Podstawa opodatkowania, stawki podatku, terminy płatności podatku i zeznania podatkowe
 • Opodatkowanie dywidendy dla wspólników spółki przy CIT-est,
 • Kategoria ukrytych zysków, wydatków nie związanych z działalnością gospodarczą i nieujawnionych operacji gospodarczych
 • Rezygnacja z opodatkowania CIT-est
 • Audyt ksiąg pod kątem wskazania potencjalnych zagrożeń
 • Obowiązki informacyjne spółki i wspólników
 • Utrata prawa do opodatkowania CIT-est
 • Terminy na zgłoszenie przejścia na CIT-est
 • Omówienie pełnej procedury przejścia na CIT-est
 • Koszty wdrożenia CIT-est w spółkach
 • Modyfikacja polityki rachunkowości ze względu na nową formę opodatkowaniaProwadzący Główny Księgowy Eryk Skłodowski, Wiceprezes Zarządu Skłodowscy sp. z o.o.
Absolwent Zarządzania i Marketingu na Politechnice Warszawskiej, kierunek Systemy Informatyczne. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale Nauk Ekonomicznych, kierunek Rachunkowość i Rewizje Finansowe. Z wyróżnieniem ukończył kurs dla Głównych Księgowych, organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Absolwent studiów MBA na Francuskim Instytucie Zarządzania. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawa spółek handlowych. Odpowiada za opracowywanie prognoz, pomoc w pozyskiwaniu dotacji oraz organizację współpracy naszej kancelarii z Klientami. Jego hobby to żeglarstwo morskie (Kapitan Jachtowy), podróże małe i duże, motocykle. Lubi góry i grać w brydża.
Ekspert Doradca Podatkowy Piotr Kościańczuk, Członek Zarządu Skłodowscy sp. z o.o.
Absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia ukończył z wyróżnieniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz aktualnie jej wykładowca na wydział Inżynierii Produkcji. Ukończył studia MBA na Francuskim Instytucie Zarządzania. W 2012 roku został wpisany na listę Doradców Podatkowych. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniami podatkowymi. Jako Główny Księgowy odpowiedzialny jest za wdrożenie polityki rachunkowości i zasad wycen u Klientów ze szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych. W wolnych chwilach lubi żeglować, podróżować i słuchać muzyki poważnej oraz jazzu.
Ekspert Radca Prawny Justyna Kuś, Wspólnik Kancelarii Honestus sp. partnerska
Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe. Doradza w transakcjach M&A (fuzje i przejęcia) oraz reorganizacjach spółek kapitałowych i osobowych. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu spraw Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Lubi podróżować i jeździć na motocyklu.