CIT estoński 2.0 - memorandum

Rodzaj
CIT estoński
Cena
541,20 zł
Data dodania
28.09.2022
Zakup i aktywuj szkolenie Zaloguj się i aktywuj Kod

Czym jest estoński CIT?

W 2000 r. w Estonii zastąpiono klasyczny CIT podatkiem od dystrybucji zysków i przyniosło to niesamowite efekty gospodarcze z gwałtownym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego na czele. W 2021 roku jego odpowiednik, zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, wprowadzony został również do prawa polskiego. Początkowo przepisy sprawiały, że jego zastosowanie było zupełnie niekorzystne. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z pojawieniem się Estońskiego CIT-u 2.0 i w tym roku rozliczeniowym wiele firm dzięki czujności swoich doradców podatkowych i księgowych, takich jak ci pracujący w Kancelarii Skłodowscy, odnosi wymierne korzyści z rozliczania się właśnie w tej formie.

Jakie korzyści Ty wyniesiesz z tego szkolenia?

 1. Dowiesz się i zrozumiesz jakie zmiany zaszły w Estońskim CIT na początku roku

 2. Dowiesz się czy możesz przejść na Estoński CIT i jak to zrobić

 3. Dowiesz się ile już straciłeś i ile możesz zyskać zmieniając formę opodatkowania

 4. Zrozumiesz jakie trudności mogą cię spotkać i jak my możemy pomóc Ci je pokonać

 5. Zadasz wszystkie nurtujące cię pytania, a odpowiedzi uzyskasz od świetnych ekspertów na co dzień zajmujących się tym tematem

 6. Zdobędziesz kompleksowe spojrzenie na omawiany temat


 

Jeśli widziałeś już rozmowę z Ekspertami zapraszamy do zakupu
Szczegółowego memorandum dotyczącego przejścia na CIT estońskiProgram szkolenia

 • Warunki opodatkowania CIT estońskim,
 • Wyłączenia podmiotowe
 • Podstawa opodatkowania, stawki podatku, terminy płatności podatku i zeznania podatkowe
 • Opodatkowanie dywidendy dla wspólników spółki przy CIT-est,
 • Kategoria ukrytych zysków, wydatków nie związanych z działalnością gospodarczą i nieujawnionych operacji gospodarczych
 • Rezygnacja z opodatkowania CIT-est
 • Audyt ksiąg pod kątem wskazania potencjalnych zagrożeń
 • Obowiązki informacyjne spółki i wspólników
 • Utrata prawa do opodatkowania CIT-est
 • Terminy na zgłoszenie przejścia na CIT-est
 • Omówienie pełnej procedury przejścia na CIT-est
 • Koszty wdrożenia CIT-est w spółkach
 • Modyfikacja polityki rachunkowości ze względu na nową formę opodatkowania
Prowadzący Główny Księgowy Eryk Skłodowski, Członek Zarządu Skłodowscy sp. z o.o.
Absolwent Zarządzania i Marketingu na Politechnice Warszawskiej, kierunek Systemy Informatyczne. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale Nauk Ekonomicznych, kierunek Rachunkowość i Rewizje Finansowe. Z wyróżnieniem ukończył kurs dla Głównych Księgowych, organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Absolwent studiów MBA na Francuskim Instytucie Zarządzania. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawa spółek handlowych. Odpowiada za opracowywanie prognoz, pomoc w pozyskiwaniu dotacji oraz organizację współpracy naszej kancelarii z Klientami. Jego hobby to żeglarstwo morskie (Kapitan Jachtowy), podróże małe i duże, motocykle. Lubi góry i grać w brydża.
Ekspert Doradca Podatkowy Piotr Kościańczuk, Członek Zarządu Skłodowscy sp. z o.o.
Absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia ukończył z wyróżnieniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz aktualnie jej wykładowca na wydział Inżynierii Produkcji. Ukończył studia MBA na Francuskim Instytucie Zarządzania. W 2012 roku został wpisany na listę Doradców Podatkowych. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniami podatkowymi. Jako Główny Księgowy odpowiedzialny jest za wdrożenie polityki rachunkowości i zasad wycen u Klientów ze szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych. W wolnych chwilach lubi żeglować, podróżować i słuchać muzyki poważnej oraz jazzu.
Ekspert Radca Prawny Justyna Kuś, Wspólnik Kancelarii Honestus sp. partnerska
Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe. Doradza w transakcjach M&A (fuzje i przejęcia) oraz reorganizacjach spółek kapitałowych i osobowych. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu spraw Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Lubi podróżować i jeździć na motocyklu.